Kategorier
Rutt

Ärtknubben runt

Även fast denna sida fokuserar på cykling inom Leksands kommun, så blir det ibland gästspel i andra kommuner.

Med start vid badplatsen vid Opplimen, där det finns bra parkering, så börjar turen med en tur runt självaste Opplimen på fint anordnad grusstig.

Uppåt mot höjderna vid Risholn på ganska så grov grusväg via Söder Lindberg för att klättra vidare på skogsbilväg som passerar Fallsbjörkens fäbodar. Här tangeras turens högsta punkt.

Snabbt rull nedför från Slättberg och ut mot riksväg 69 som skall korsas och där blir det brant uppför på grus in i Falu kommun.

Trampa vidare på bra grusväg från Getsarvet upp mot asfalten norr om Sörskog (bra längdskidåkning) för att sedan bryta in på grusväg som tar en mot Ärtknubben.

Här passeras en bra rastplats vid namn Flymyrskojan.

Flymyrskojan

Fortsätt österut genom Granåsens Naturreservat och vidare mot Finnbo för att där vrida styret rakt söderut mot Fjällgrycksbo.

Myr i höjd med Granåsens naturreservat

Här mellan Finnbo och Fjällgrycksbo går det att välja om man vill trampa upp mot Ärtknubbens topp. Sväng i sådana fall första höger efter Finnbo (cirka 1,9 km) och trampa uppåt till skyltarna mot Ärtknubben dyker upp. Väljer man detta alternativ så belönas man med en fint utsikt över nejderna.

Ärtknubben

Sväng höger i i början av Fjällgrysbo för att trampa vidare mot samma asfaltsväg som turen gästspelade på tidigare strax norr om Sörskog. Nu blir det samma grusväg ned till Getsarvet igen.

Korsar riksväg 69 igen, fast något mer norrut än tidigare passage. Fortsätter upp genom Mårtanbergs gruvor där informationsskylt finns som berättar en del om gruvområdets historia.

Lite asfalt på den gamla riksvägen innan det är dags att svänga vänster in mot Igeltjärn. Fin grusväg mitt ljust grus och lite trafik.

Dags att rulla ned från Söderås/Östergrav för att passera gamla järnvägen och sedan börjar en ganska så lång och rak grusbacke upp mot Norr Lindberg.

Opplimen vintertid

Asfalten tar dig mellan byarna Norr Lindberg och mot Södra Bergsäng där det återgår till grusväg för att övergå till mer traktorstig där man sedan rullar in i Sjugare, strax norr om Opplimen där turen avslutas.

Ladda hem GPXÄrtknubben Runt 232 Kb

Längd: 81,33 km

Höjdmeter: 741 meter

Kategorier
Rutt

Gruvor & Fäbodar

Turen börjar i Tällberg vid Siljans strand.

Parkering finns strax norr om Tällbergs Camping, innan receptionen.

Turen korsar två stycken vältrafikerade vägar, så de yngsta kanske inte skall följa med här.

Ett antal gruvhål kommer att passeras och det första som dyker upp är vid Björnberget innan Igeltjärn. Mårtanbergsgruvan är något som inte skall missas, där sitter även en informationsskylt om gruvan att ta del av.

Strax innan Slättberg, på den västra sidan av riksväg 70, så finns flera gruvhål i skogen och även där man svänger vänster in mot Hyttsjön.

Gruvhål öster om Slättberg

När Sågmyra passerats så börjar en ganska så krävande stigning upp och förbi Hackmora. Ta i!

Turen fortsätter på väldigt lågtrafikerade grusvägar ute i skogen där ett antal gamla fäbodar kan skymtas uppe på höjderna. Svänger sedan upp mot Hisvåla där asfalten passeras och går in på vägar runt Skvin. Vid Skvin finns även där gamla gruvlämningar att ta del av.

Kalkugn vid Skvin

Nu går det uppåt mot Almbergsbjörken där man snart når målet Böle, ett fäbodsområde med fin utsikt. Här är grusvägarna ganska så branta och en hel del grov sten som sticker fram.

Fallsbjörken

Fortsätt förbi Slättberg där en bit asfalt blir underlaget i någon kilometer.

Vid Opplimen finns en badplats där man kan svalka sig, eller så väntar man till ett dopp i Siljan vid Tällbergs Camping. Vägen dit från Opplimen går på blandat underlag.

Ladda hem GPXGruvor & Fäbodar 283 Kb

Längd: 79,20 km

Höjdmeter: 828 meter

Kategorier
Rutt

Gamla järnvägen

En tur som utgår från Leksand. Spåret börjar i höjd med Leksands Sommarland och avslutas när man passerar Leksands kyrka.

Börjar med lättcyklad grusväg som övergår i asfalt i några kilometer innan gruset tar vid igen. Passerar genom de övre delarna av Tällberg på lågtrafikerade grusvägar insprängt med korta stråk med asfalt.

Turen fortsätter ned mot Siljan för att göra ett gästbesök i Rättviks kommun i höjd med Utby, där man även passar på att passera under riksväg 70 och där börjar cyklingen på den gamla banvallen för järnvägen som gick från Falun – Grycksbo – Sågmyra – Rättvik.

Grusväg i Utby

Sträckningen på banvallen kan beskrivas som rak, snälla stigningar och lågtrafikerad. Bad finns vid Salutjärnen och Årbobadet i Sågmyra. I Sågmyra kan man välja att fortsätta att cykla på banvallen mot Grycksbo, där banvallen slutar.

Banvallen vid Hyttsjön

Nu börjar backarna upp mot Mårtanberg och över till Solberga för att sedan gå in på asfaltsvägen mot Rönnäs där turen gör några krokar in på grusvägar.

I Romma så viker turen upp mot Stordammen och rundar nämnda sjö på grus för att vika ned mot snäll cykling på grusad gång- och cykelväg längs med Österdalälven.

Stordammen

Cyklingen avslutas på asfalterad gång- och cykelväg på väg in till Leksand där spåret avslutas vid Siljansvallen.

Ladda hem GPXGamla Järnvägen 289 Kb

Längd: 74,46 km

Höjdmeter: 907 meter